TurkishTurkish EnglishEnglish

Datakod E-Tarım

Datakod 2011 yılında Ege ihracatçı birlikleri, İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Üniversitesi Ziraat ve Gıda Mühendisliği bölümleriyle birlikte ortak geliştirmiş olduğu bir yazılımdır. Yazılımda 60 kişilik bir ekip yer almış tüm bilgi birikimlerini bu yazılıma aktarmıştır. Gıda izlenebilirliği, değer zincirinin kompleks yapısı ve sektörel olarak gösterdiği değişikliklere rağmen mevcut altyapılarla sağlanmaya çalışılmakta, fakat bu koşullarda etkin şekilde izlenebilirlik gerçekleştirilememektedir. Her ne kadar hem Avrupa Birliği hem de Türkiye mevzuatında hedeflenen izlenebilirlik, deftere kayıt tutulan sistemler yerine tüm zincir boyunca herhangi bir kırılma olmadan çalışmayı garanti altına alan elektronik tabanlı bilgi sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması ile sağlanmaya çalışılsa da Türkiye’de henüz bu amaçla etkin çalışan, tümleşik ve belli standartlara dayalı çalışan bir sistem geliştirilememiştir. Bu çerçevede, İyi Tarım yüksek Bilgi ve Teknoloji Projesi süresince ürün bazında kapsamlı araştırma ve saha çalışmaları gerçekleştirmiş ve sonuçta internet tabanlı, tarladan sofraya tüm süreçlerin yatay ve dikey olarak izlenebildiği bir izlenebilirlik sistemi kurulmuştur. Sistem birbirine entegre iki ayrı modül halinde tasarlanmıştır. “Çiftlik Modülü” ile ürünlerin ekim/dikim aşamasından hasat edilmesine kadar geçen üretim sürecinin tam izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Bu modül çiftçinin kendisi tarafından kullanılabileceği gibi çiftçi adına tarım danışmanları tarafından da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer modül olan “İşletme Modülü” ile ürünlerin tarımsal işletmelerde geçirdiği tüm süreç ayrıntılı olarak izlenebilecektir. Sistem, çiftçi, ürün lotu ve yapılan uygulamalar bazında izlenebilirliği sağlayacağı gibi İyi Tarım Uygulamaları kritik kontrol noktaları esasına göre riskleri önceden gözlemleme imkânı da sağlayacaktır. Yazılım, işletme tarafında da tam ürün izlenebilirliğini sağlayacak ve bunun yanında izlenebilirlik için gerekli dokümantasyon işlerini minimuma indirecektir.

Neden Gidaizle.Datakod.com.tr

Gıda güvenliği için izlenebilirlik Dünya’da büyük önem kazanmaya devam ederken, Türkiye’de de gerek üretim yasal düzenlemeleri gerekse ihracat prosedürleri ile desteklenerek giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde gıda izlenebilirliği değer zincirinin yapısı ve sektörel olarak gösterdiği değişikliklere rağmen mevcut altyapılarla sağlanmaya çalışılmakta, fakat bu sistem ile etkin bir izlenebilirlik gerçekleştirilememektedir. İyi Tarım Yüksek Bilgi ve Teknoloji Projesi süresince gerçekleştirilen ürün bazında kapsamlı araştırma ve saha çalışmaları sonucunda, kayıtların defter üzerinden tutulması yerine tüm süreç boyunca herhangi bir kırılma olmadan çalışmayı garanti altına alan izlenebilirlik sistemi hizmete sunulmuştur.


İşletme İçin Özellikler

 • İzlenebilirlik için gerekli verilerin etkin, düşük maliyetli ve modern yöntem ve tekniklerle toplanması ve kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Üretim maliyetinin hesaplanmasını sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini dikkate alan kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesini kolaylaştırır.
 • Çiftçi, ürün lotu ve yapılan uygulamalar bazında izlenebilirliği sağlar.
 • İyi Tarım Uygulamaları kritik kontrol noktaları esasına göre riskleri önceden gözlemleme imkanı.

Danışman İçin Özellikler

 • Birden çok çiftçinin tarımsal üretim sürecinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerin günlük online takibini ve kaydını sağlar.
 • Online üretim süreç kayıt ve takip sistemi ile kağıt yükünün azaltılmasını sağlar.
 • Birden çok tarla için planlama faaliyetleri sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.
 • Tarlada uygulama kontrolü ve son ürün kontrol kayıtları ve takibi online olarak tutulabilir.
 • Periyodik test ve analizlerin sisteme kayıt edilerek saklanması için olanak sağlar.
 • Takip probleminden kaynaklanan kalıntı sorunlarının ortadan kalkmasına, satış için alıcı tarafından belirlenen standartların yakalanmasına yardımcı olur.
 • Üretim maliyetlerinin hesaplanmasını sağlayarak kar ve zarar hesaplamalarının yapılmasına yardımcı olur.
 • Sisteme kayıtları yapılan müşteriler üzerinden ürün satışlarının takibinin yapılmasını sağlar.
 • Sistem içinde girilen kayıtların, istenilen parametreler bazında geçmişe yönelik olarak raporlanmasını sağlar.

Çiftçi İçin Özellikler

 • Tarımsal ürünlerin üretim sürecinde gerçekleşen bütün işlemlerin kolaylıkla kaydedilebilmesini sağlar.
 • Çiftçinin kayıtlarını bilgisayar üzerinden girmesini sağlayarak kağıt yükünü azaltır.
 • Tarlada uygulama kontrolü ve son ürün kontrol kayıtları ve takibi kolaylıkla sağlanabilir.
 • Periyodik test ve analizlerin sisteme kayıt edilerek saklanması için olanak sağlar.
 • Takip probleminden kaynaklanan kalıntı sorunlarının ortadan kalkmasına, satış için alıcı tarafından belirlenen standartların yakalanmasına yardımcı olur.
 • Üretim maliyetlerinin hesaplanmasını sağlar.
 • Satışların takibini sağlar.
 • Sistem içinde girilen kayıtların, istenilen parametreler bazında geçmişe yönelik olarak raporlanmasını sağlar.

BİLGİ TALEBİNİZ İÇİN

Merak ettiğiniz sorular ve bilgi talebiniz için bizimle irtibata geçiniz.